top of page

PRESS

 

All red text links to press.

 

 

 

Listen to a live conversation following on from ‘The Dreamwork / prøverommet at Aldea - Vers Libre 2021

Landsforeningen Norske Malere, Unge Inviterte - Kunstkritikk 2021

Post Exit (The Gardens of Liminality) - Hakapik 2020

Post Exit (The Gardens of Liminality) - Kunstkritikk 2020

Intervju med Liv Hanne Haugen - Perspektivet Museum 2020

( lydfil fra «Vandring i Friluftsmuseet» for Folkeparken Tromsø, støttet av Kulturrådet )

Horisonter - Norges Offentlig Utredninger 2020

( I bunn av artikkelen kan du spille av videoen fra ca 25 minutter ut i sendingen hvor overrekkelsen skjer // At the bottom of the article, you can play the video from about 25 minutes into the broadcast where the presentation takes place )

De som Tjener - Norges Artiske Universitet 2020 - Folkebladet

De som Tjener - Norges Artiske Universitet 2020 - artikkel UIT

De som Tjener - Norges Artiske Universitet 2020 - artikkel UIT om åpning med UiT - rektor Anne Husebekk

Et Rosa Bilde - WOW - Walls of Women 2019

Æresverk til Fjørtoft - Folkebladet 2018

Bachelorutstillingen  - Hakapik  2018

ArtiJuli - NRK 2017

nyhetene Nordland NRK / news on North Norwegian NRK

 

 

 

bottom of page